Posts met de tag susterenkoorSusterenkoor · 11. maart 2020
“Ora et Labora, bid en werk“ Verhalen en liederen over het leven van de Susteren in het Agnietenklooster van Elburg rond 1500 Ora et labora is een kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia uit de zesde eeuw. Benedictus zag bidden en werken als één geheel, hij geloofde erin dat het van belang was om beide dingen te combineren. Met deze uitspraak wilde hij een balans creëren tussen bidden en werken voor de monniken. Ook voor andere religieuze groeperingen in de Middeleeuwen werd...
Susterenkoor · 21. november 2019
Het susterenkoor St.- Agnes, gekleed in habijten, geeft op zaterdag 7 december 2019 om 16.00 uur een concert in de kapel van Museum Elburg. Het thema van het adventsconcert is “Nun komm”. Een paar keer zal er een samenzang van een bekend adventslied zijn. Het susterenkoor St.- Agnes wil met dit concert het begin van de advent inluiden. Advent is de fijne, hoopvolle tijd voor het kerstfeest. Vroeger zongen de susteren hun liederen in de kloosterkapel. Dat is een bijzondere gedachte. Het...

Susterenkoor · 22. mei 2019
Beleef het! Susters van Susterenkoor "St Agnes", gekleed in habijten, zingen een aantal liederen die passen bij de sfeer van de kapel en er worden een paar latijnse liederen gezongen. In de middeleeuwen woonden en werkten de susters in het Agnietenklooster. In de kapel is rust en stilte. Op bepaalde tijden zongen de susters in de kapel. Net als in die tijd laat het susterenkoor “St.-Agnes” o.l.v. dirigent Grietje Roozeboom weer liederen klinken in de kapel. Het susterenkoor “St. Agnes”...
Susterenkoor · 02. mei 2019
”De vrolijke mei en de non in het klooster” o.l.v Grietje Roozeboom orgel- Siemone Middel fluit- Anne-Marije de Haas Het susterenkoor ”St.Agnes” geeft op 18 mei om 16.00 uur een concert in de kapel van het vroegere Agnietenklooster, wat nu Museum Elburg is. In de Middeleeuwen woonden de nonnen in dit Agnietenconvent. De mensen in die tijd moesten hard werken om het hoofd boven water te houden. Tijd om te bidden was er niet genoeg. Daarom werd vaak uit een gezin één dochter gegeven om...

26. augustus 2016
“Een muzikale reis door de Gemeente Elburg” De Gemeente Elburg wil meer werk maken van cultuur; cultuureducatie en cultuurparticipatie. Samen met regiogemeenten wordt op dit moment samengewerkt aan het programma ‘De Noord-Veluwe in de Schijnwerpers’. Onderdeel van dit programma is om erfgoed en cultuur in de ‘donkere maanden van het jaar’ in de schijnwerpers te zetten. Dit kan o.a. in de vorm van (nieuwe) evenementen in de donkere periode. Vanuit het programma worden dit jaar 2...
14. juni 2016
Het susterenkoor St.-Agnes geeft op vrijdag 24 juni 2016 een koffieconcert in de kapel van Museum Elburg rondom het thema natuur en zomer. Op het programma staan onder meer liederen van Franck, Mozart en Mendelssohn. De akoestiek van middeleeuwse dubbelkapel zorgt voor een bijzondere ambiance en stimuleert de leden van het koor om de fraaie liederen met liefde en toewijding ten gehore te brengen. Dirigente Grietje Roozeboom kijkt weer uit naar dit eerste koffieconcert: ‘We hebben hard...