Educatieaanbod voor Primair- en Voortgezetonderwijs

De medewerkers van Museum Elburg vinden het belangrijk dat mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met hun culturele erfgoed. Uitgangspunt voor het lesprogramma voor het onderwijs is dat leerlingen een prettige ervaring

overhouden aan hun museumbezoek en bezoek aan de stad Elburg. Alle educatieve programma’s die het museum aanbiedt, sluiten aan bij de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs.