Educatieaanbod voor Primair- en Voortgezetonderwijs

De medewerkers van Museum Elburg vinden het belangrijk dat mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met hun culturele erfgoed. Uitgangspunt voor het lesprogramma voor het onderwijs is dat leerlingen een prettige ervaring

overhouden aan hun museumbezoek en bezoek aan de stad Elburg. Alle educatieve programma’s die het museum aanbiedt, sluiten aan bij de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs.


Elburg -Vestingval – susterenkoor ” St.- Agnes ” zingt in de kapel

Beleef het!

 

Susters van Susterenkoor "St Agnes", gekleed in habijten, zingen een aantal liederen die passen bij de sfeer van de kapel en er worden een paar latijnse liederen gezongen.

 

In de middeleeuwen woonden en werkten de susters in het Agnietenklooster. In de kapel is rust en stilte. Op bepaalde tijden zongen de susters in de kapel.

 

Net als in die tijd laat  het susterenkoor “St.-Agnes” o.l.v. dirigent Grietje Roozeboom weer liederen klinken in de kapel.

Het susterenkoor “St. Agnes” werd opgericht in 2012  en is vernoemd naar St. Agnes, een dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster.

 

Beleef het mee en kom luisteren dinsdag 4 juni.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt ruim een half uur.

www.museumelburg.nl

 

Vrije toegang in de kapel.

Hartelijk welkom namens de susters.

0 Berichten