Voortgezet Onderwijs

Wat mensen mensen aandoenHanze lesbrief (gratis 2023-2024)


Tijdens het Hanzejaar staan negen Hanzesteden in Oost-Nederland in het teken van het eeuwenoude Hanze gedachtengoed. Na aanleiding hiervan is een educatiepakket ontwikkeld. De lesbrief van dit programma is gedurende het Hanzejaar (schooljaar 2023-2024) gratis te ontvangen. Als u deze lesbrief wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar info@museumelburg.nl

 

De lesbrief gaat over de Hanze, een fascinerend middeleeuws handelsnetwerk dat een grote rol heeft gespeeld in de economische en culturele ontwikkeling van Europa. In deze lesbrief zullen we de belangrijkste aspecten van de Hanze verkennen en begrijpen hoe dit netwerk heeft bijgedragen aan de groei en bloei van steden en handel in de middeleeuwen. 

Lesdoelen:

Inzicht krijgen in de opkomst en ontwikkeling van de Hanze.

Begrijpen hoe de Hanze heeft bijgedragen aan de groei van handel en steden.

Kennis opdoen over de organisatie en structuur van de Hanze.

 

De invloed van de Hanze op de cultuur en samenleving van Europa begrijpen.

 

Na aanleiding van deze lesbrief vragen wij je de volgende opdrachten te maken:
1.       Schrijf een kort essay waarin je de economische en culturele impact van de Hanze bespreekt.
2.       Ontwerp met woorden en/of beelden een werk wat uitbeeld hetgeen dat jij ontdekt hebt, wat belangrijk voor jou is, uit jouw
      essay.

Museum Elburg biedt naast deze lesbrief ook de mogelijkheid om in samenwerking met het museum de opdrachten uit te voeren. Leerlingen kunnen workshops en bijeenkomst volgen om met hun ontwerp met woorden en/ of beelden uit te werken. Uiteindelijk presenteren de leerlingen hun werk in het museum. De kosten voor dit programma zijn:  

€75,- voor een groep tot 21 leerlingen, boven de 21 leerlingen vragen wij een bedrag van €3,50 per leerling.

Rondleiding met gids


De enthousiaste rondleiders van het museum - die deels zelf uit het onderwijs afkomstig zijn - verzorgen rondleidingen door het museum, museumlessen en wandelingen door de stad. Of een combinatie van deze drie om zoveel mogelijk afwisseling aan te brengen. het niveau van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep. Daarbij kunnen we ook rekening houden met de lesmethode van de groep. Het maximum aantal leerlingen in één groep is ca. vijftien. Grote klassen delen we op in kleinere groepen.

 

De kosten zijn €2,50 per leerling. Kosten van een gids zij €20,- CJP tegoed is geldig.

per tien leerlingen krijgt één begeleider gratis entree.

 

Aangepaste openingstijden: De reguliere openingstijden van het museum zijn op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De openingstijden voor schoolgroepen kunnen worden aangepast aan de lestijden. Op aanvraag willen we het museum ook op maandag openstellen. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u een mail sturen naar info@museumelburg.nl


CKV Leerlingen


Voor ckv-leerlingen hebben wij in klassenverband bij tijdelijke tentoonstellingen de mogelijkheid om de expositie onder begeleiding van een gids te bekijken. Uiteraard kunnen individuele ckv-leerlingen met hun CJP pas terrecht om op eigen gelegenheid de tentoonstelling te bekijken.

Kosten entree: € 5,00 per leerling

Kosten gids: € 20,00 per gids