Voortgezet Onderwijs


De medewerkers van Museum Elburg vinden het belangrijk dat mensen op jonge

leeftijd in aanraking komen met hun culturele erfgoed. Uitgangspunt voor het

lesprogramma voor het voortgezet onderwijs is dat leerlingen een prettige

ervaring overhouden aan hun museumbezoek en bezoek aan de stad Elburg.

Alle educatieve programma’s die het museum aanbiedt, sluiten aan bij de

kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs.

 

De enthousiaste rondleiders van het museum – die deels zelf uit het onderwijs afkomstig zijn - verzorgen rondleidingen door het museum, museumlessen en wandelingen door de stad. Of een combinatie van deze drie om zoveel mogelijk afwisseling aan te brengen. Het niveau van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep. Daarbij kunnen we ook rekening houden met de lesmethode van de groep.Het maximum aantal leerlingen in één groep is ca. vijftien. Grote klassen delen we op in kleinere groepen.

 

De kosten zijn € 2,50 per leerling. Kosten van een gids zijn € 20,-. CJP tegoed is geldig. Per tien leerlingen krijgt één begeleider gratis entree.

 

Aangepaste openingstijden: De reguliere openingstijden van het museum

zijn op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De

openingstijden voor schoolgroepen kunnen worden aangepast aan de lestijden. Op aanvraag willen we het museum ook op maandag openstellen.