Susterenkoor

Susterenkoor · 23. maart 2022
Na lange tijd zijn de susteren van het Susterenkoor weer vol enthousiasme aan het repeteren. Wij nodigen u uit om de sfeer van de kapel en het zingen van het Susterenkoor te beleven. Dit zal plaatsvinden op de vrijdagen: 25 maart, 29 april en 27 mei om 11.00 uur. Om de sfeer goed te ervaren is in- en uitlopen tijdens het zingen niet mogelijk, daarom is er gekozen voor een zangmoment van ongeveer 15 minuten. Wees welkom, kom rustig zitten en geniet van de kloosterruimte en de muziek. Vrij entree...
Susterenkoor · 11. maart 2020
“Ora et Labora, bid en werk“ Verhalen en liederen over het leven van de Susteren in het Agnietenklooster van Elburg rond 1500 Ora et labora is een kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia uit de zesde eeuw. Benedictus zag bidden en werken als één geheel, hij geloofde erin dat het van belang was om beide dingen te combineren. Met deze uitspraak wilde hij een balans creëren tussen bidden en werken voor de monniken. Ook voor andere religieuze groeperingen in de Middeleeuwen werd...

Susterenkoor · 10. december 2019
Tijdens Winter in de Vesting geeft het Susterenkoor “St.-Agnes”Kerstconcertjes In de kapel van het Agnietenklooster, nu Museum Elburg. Dirigent van het Susterenkoor is Grietje Roozeboom. De susters, gekleed in habijten, zingen liederen die passen bij de sfeer van de kapel. De concertjes zijn op vrijdagavond 13 december en elk concertje duurt 15 minuten, Aanvang 18.30 uur,19.00 uur en 19.30 uur. Geniet van de sfeer, rust in het klooster en de zang! De tijd staat even stil. Vrije toegang....
Susterenkoor · 21. november 2019
Het susterenkoor St.- Agnes, gekleed in habijten, geeft op zaterdag 7 december 2019 om 16.00 uur een concert in de kapel van Museum Elburg. Het thema van het adventsconcert is “Nun komm”. Een paar keer zal er een samenzang van een bekend adventslied zijn. Het susterenkoor St.- Agnes wil met dit concert het begin van de advent inluiden. Advent is de fijne, hoopvolle tijd voor het kerstfeest. Vroeger zongen de susteren hun liederen in de kloosterkapel. Dat is een bijzondere gedachte. Het...

Susterenkoor · 19. juli 2019
Zomerconcerten 1, 8, 15, augustus Susterenkoor ” St.- Agnes ” zingt in de kapel Beleef het mee en kom luisteren 1, 8, 15 augustus. De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een half uur.
Susterenkoor · 22. mei 2019
Beleef het! Susters van Susterenkoor "St Agnes", gekleed in habijten, zingen een aantal liederen die passen bij de sfeer van de kapel en er worden een paar latijnse liederen gezongen. In de middeleeuwen woonden en werkten de susters in het Agnietenklooster. In de kapel is rust en stilte. Op bepaalde tijden zongen de susters in de kapel. Net als in die tijd laat het susterenkoor “St.-Agnes” o.l.v. dirigent Grietje Roozeboom weer liederen klinken in de kapel. Het susterenkoor “St. Agnes”...

Susterenkoor · 02. mei 2019
”De vrolijke mei en de non in het klooster” o.l.v Grietje Roozeboom orgel- Siemone Middel fluit- Anne-Marije de Haas Het susterenkoor ”St.Agnes” geeft op 18 mei om 16.00 uur een concert in de kapel van het vroegere Agnietenklooster, wat nu Museum Elburg is. In de Middeleeuwen woonden de nonnen in dit Agnietenconvent. De mensen in die tijd moesten hard werken om het hoofd boven water te houden. Tijd om te bidden was er niet genoeg. Daarom werd vaak uit een gezin één dochter gegeven om...