Museum Elburg


De ‘zes van Elburg’ beelden de zes thema’s uit waarin het museum is ingericht: De stadsarchitect  van Elburg Arent Thoe Boecop – Stad met een plan, een non die in het klooster woonde – Stad van geloof, een beul die doodsvonnissen voltrok –Stad met recht, een vissersvrouw – Stad aan het water, een stadsomroeper – Stad van bedrijvigheid en Stad van weldoeners, uitgebeeld door de Elburgse weldoenster mevrouw Maria Catharina Feith. 
Elburg -Vestingval – susterenkoor ” St.- Agnes ” zingt in de kapel

Beleef het!

 

Susters van Susterenkoor "St Agnes", gekleed in habijten, zingen een aantal liederen die passen bij de sfeer van de kapel en er worden een paar latijnse liederen gezongen.

 

In de middeleeuwen woonden en werkten de susters in het Agnietenklooster. In de kapel is rust en stilte. Op bepaalde tijden zongen de susters in de kapel.

 

Net als in die tijd laat  het susterenkoor “St.-Agnes” o.l.v. dirigent Grietje Roozeboom weer liederen klinken in de kapel.

Het susterenkoor “St. Agnes” werd opgericht in 2012  en is vernoemd naar St. Agnes, een dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster.

 

Beleef het mee en kom luisteren dinsdag 4 juni.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt ruim een half uur.

www.museumelburg.nl

 

Vrije toegang in de kapel.

Hartelijk welkom namens de susters.

0 Berichten

Concert Susteren koor “ St.-Agnes” | 18 mei om 16.00 uur

”De vrolijke mei en de non in het klooster”

o.l.v Grietje Roozeboom

orgel- Siemone Middel

fluit- Anne-Marije de Haas

 

 

Het susterenkoor ”St.Agnes” geeft op 18 mei om 16.00 uur een concert in de kapel van het vroegere Agnietenklooster, wat nu Museum Elburg is.

 

In de Middeleeuwen woonden de nonnen in dit Agnietenconvent. De mensen in die tijd moesten hard werken om het hoofd boven water te houden. Tijd om te bidden was er niet genoeg. Daarom werd vaak uit een gezin één dochter gegeven om het  klooster in te gaan. Zij kon voor de  hele  familie bidden. De vaak jonge meisjes werd niet gevraagd of ze dit wilden. Deze nonnen, ook wel susteren hadden natuurlijk ook hun dromen. Maar ja…

Hierover heeft J.Brahms een paar liederen geschreven, Ach, ach Ihr armes Klosterfraulein  en Im Stillen Klostergarten. Het susterenkoor o.l.v. Grietje Roozeboom zal o.a.  deze liederen zingen, net als het Nonnenchor, een gebed voor vrede. De liederen worden omlijst door vrolijke meiliederen. De bloeimaand mei geeft inspiratie en vreugde.

Aan het eind van het concert zal “Lof Gods” klinken, een blij lied over de natuur van Jacobus Revius op muziek van  Julius Röntgen. Het susterenkoor wordt op orgel begeleid door Siemone Middel.

 

Anne-Marije de Haas zal op fluit (en) meespelen met een aantal liederen en solistisch optreden.

Zij speelt o.a. fantasieën  van G.F. Telemann en een werk Charavgi van Calliope Tsoupaki. Charavgi betekent  zonsopgang.

 

Het susterenkoor “St.Agnes” is opgericht in 2012  en  vernoemd naar St.-Agnes, een dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster.

De fraaie Kloosterkapel van Museum Elburg is geopend vanaf 15.30 uur.

Ontvangst met een kopje koffie of thee. Kaarten voor het concert “Mei concert” kosten € 10,00 en zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar bij Musem Elburg.

 

2 Berichten

Bijzonder passieconcert - het Geistliches Consort

Wij zijn het Geistliches Consort, een jong muzikaal ensemble bestaande uit een sopraan, een bas, een trombonist en een kistorganist.

 

De afgelopen jaren hebben we ontdekt wat een geweldige muziek de geschiedenis ons heeft gebracht. Ook vóór Bach en Mozart blijkt er een schat aan prachtige en hele pure muziek te zijn geschreven. Vergeten pareltjes! Juist in de 21e eeuw heeft deze muziek heel veel zeggingskracht.

Als musici brengen we in deze stukken niet zomaar muziek ten gehore. We zijn namelijk constant in interactie: we maken statements, vallen elkaar in de rede, beamen elkaar, overtuigen, juichen, smeken, bidden, roepen, komen tot elkaar en tot God.

 

Speciaal voor de tijd richting Pasen hebben we een prachtige selectie van stukken gemaakt die we op 18 april ten gehore zullen brengen. Daarvoor hebben we in Elburg een bijzondere kapel gevonden. We willen u/jullie van harte uitnodigen om meegenomen te worden in deze indrukwekkende en betekenisvolle muziek.

 

0 Berichten