Museum Elburg  heeft haar collectie onderverdeeld in een aantal thema’s. Een daarvan is “Stad van Bedrijvigheid”. Het Schildersmuseum sluit daarop aan en bestaat uit een reeds bestaande opstelling van de voormalige schilderswinkel van Jacob Deetman  die tot 1972 een schildersbedrijf uitoefende in Elburg. Nieuw is een extra zaal waar de schilder als een alleskunner wordt neergezet. Met foto’s en werkstukken kunt u kennisnemen van de werkzaamheden die de schilder vroeger en ook nu uitvoert. Daarnaast kunt u kennis nemen van de geschiedenis van de Gilden en de ontwikkelingen van het beroepsonderwijs  toegespitst op de opleidingen voor schilders. Middels foto’s en teksten is er veel specifieke aandacht voor de schilders uit Elburg.