Piet Rombouts


Piet Rombouts (95 jaar) interactief gesprek

 

Op zaterdag 16:00 uur kunt u een bijzonder gesprek voeren en vragen stellen op de boerderij aan één van de eerste boeren in de Flevopolder. Het gesprek zal ondersteund worden door zijn zoon Jan Rombouts.

 

Piet Rombouts (geboren in Roosendaal 5 mei 1923 ) was een van de eerste 24 pachters van een akkerbouwbedrijf in Oostelijk Flevoland.  In 1963 verhuisde hij met zijn gezin uit Roosendaal (hij had een gemengd bedrijf tussen Roosendaal en Nispen) naar kavel P35 voor een akkerbouwbedrijf aan de Oudebosweg 36.