Fietsroute Poldergeest   +/- 23 km

 

Starten en eindigen: bij Museum/VVV Elburg (Jufferenstraat 6-8, Elburg)

 • Vertrek richting de Vischpoort, maar sla rechtsaf de Zuiderkerkstraat op, om het drukke fietsverkeer te vermijden in de binnenstad. Volg deze weg tot u op de kruising met de Ellestraat komt
 • Ga linksaf de Ellestraat op en volg deze weg tot u op de kruising met de Vischpoortstraat komt
 • Ga rechtsaf de Vischpoortstraat op, ga door de Vischpoort  en volg deze weg tot u aan de haven bent
 • Ga op de havenkade linksaf en fiets rechtdoor richting de rotonde (bij de benzinepomp)
 • Voor de rotonde slaat u rechtsaf het fietspad op, u fietst u langs het water en langs de Flevoweg
 • U blijft rechtdoor fietsen tot u over de Elburgerbrug heen bent. Na de brug vindt u knooppunt 46
 • Vanaf knooppunt 46 volgt u de knooppunten: 45 – 44 – 70
 • Bij knooppunt 51 gaat u linksaf de Elburgerweg langs. U ziet aan uw rechterhand het Torenbosje
 • Sla rechtsaf de Oudebosweg in. Bioboerderij Rombouts is gevestigd op Oudebosweg 36, dit is een stopgelegenheid aan uw linkerhand
 • Wanneer u klaar bent bij deze stop, gaat u terug richting de Elburgerweg, slaat linksaf op de Elburgerweg richting knooppunt 51
 • Vanaf knooppunt 51 vervolgt u de knooppunten: 42 – 45 – 46
 • Vanaf knooppunt 46 steekt u de Elburgerbrug weer over en fietst langs de Flevoweg terug richting de haven van Elburg
 • Aan het einde van het fietspad (vlakbij de rotonde) gaat u linksaf de havenkade op. Volg de kade tot aan de kruising met de Havenstraat (waar u de Vischpoort ziet)
 • Sla rechtsaf de Havenstraat in en volg deze weg tot aan de kruising met de Ellestraat
 • Sla linksaf de Ellestraat in. Volg deze straat tot aan de kruising met de Noorderkerkstraat
 • Sla rechtsaf de Noorderkerkstraat in. Volg deze straat tot aan de Grote- of St. Nicolaaskerk en sla rechtsaf de Zuiderkerkstraat in
 • Sla linksaf de Jufferenstraat in tot aan Museum/VVV Elburg

Veel fietsplezier gewenst!