Topstukken

Vergulde zilveren wijnbokaal met vergulde delen van Maria Catharina Feith (1674-1737) 

In 1993 krijgt het Gemeentemuseum Elburg van de stichting Het Feithenhof een bijzondere wijnbokaal in bruikleen. De bokaal, van zilver met vergulde delen, is eigendom geweest van Maria Catharina Feith (1674-1737), de stichteres van Het Feithenhof: een tehuis voor ouderen. In 1733 bepaalde zij dat, ter herinnering aan haar, de bewoners van het hof ieder jaar op 11 november, de dag van Sint Maarten, bijeen moesten komen voor een feestmaaltijd. Tijdens de maaltijd moest haar bokaal rond gaan. Een ieder kon daar dan een teug wijn uitnemen. De ouderen kregen na afloop van de maaltijd een ‘boutteltje Franse wijn’ mee naar hun kamer. Dat gaf af en toe ergernis, want sommige bewoners dronken de wijn diezelfde middag nog op en liepen vervolgens waggelend door de straten van Elburg. In de loop van de twintigste eeuw werd het uitdelen van de fles wijn afgeschaft. Sommige bewoners hadden liever tabak, anderen kregen graag een hoeveelheid cacao om chocolademelk van te maken.


Sint Agnietenklooster

Schandballen en schandbank

Boekje van het St. Joris Gilde

Planetarium van Laun