Topstukken

Het gebouw - Sint Agnietenklooster

Rond 1400 onderging de stad Elburg een ingrijpende gedaanteverandering: van een met grachten omgeven lintbebouwing tot een rechthoekige, ommuurde vestingstad. In de eerste helft van de vijftiende eeuw verrees in de nieuwe stad een vrouwenklooster. Het klooster werd gewijd aan de heilige Agnes, patroonheilige van de in clausuur levende zusters. De bouw van het kloostercomplex, waarin de dubbelkapel (van vóór 1444) een centrale plaats inneemt, nam enkele decennia in beslag. In de tweede helft van de zestiende eeuw was de invloed van de Reformatie zo sterk, dat het klooster in handen kwam van het stadsbestuur. In de eeuwen die volgden had het complex verschillende functies. Het gebouw diende onder andere als pakhuis, azijnfabriek, school en stadsgehoorzaal. Ook kwamen er in en bij het gebouw woningen. Het laatmiddeleeuwse Sint Agnietenklooster is in de jaren veertig, vijftig en zeventig van de vorige eeuw gerestaureerd. Aanvankelijk was het museum in de dubbelkapel gevestigd, later kwamen daar de zalen van het pand Jufferenstraat 8 bij en nadat de dienst gemeentewerken het pand in 1985 verliet is vrijwel het gehele klooster als museum in gebruik. 

 

Schandballen en schandbank

Wijnbokaal

Boekje van het St. Joris Gilde

Planetarium van Laun