Collectie Algemeen


In Museum Elburg vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die betrekkinghebben op de geschiedenis van Elburg, zoals rechtspraak met onder meer strafwerktuigen, gilden waarbij het gildenzilver het meest opvalt, aardewerk, meubelen, schilderijen en voorwerpen van de verschillende instituten en instellingen van Elburg. Klik hier voor alle informatie overde collectie geschiedenis van het museum

 

Klik hier voor informatie over onze topstukken

 

Agnietenklooster

Museum Elburg is gehuisvest ineen van de eerste stenen gebouwen van Elburg: het vroegere Agnietenconvent. Hoewel het klooster in de loop der eeuwen verschillende keren ingrijpend is verbouwd, mag u de bijzondere, middeleeuwse dubbelkapel zeker niet missen. Vergeet ook niet een kijkje in de kloostertuin te nemen. Vanaf de verstilde binnenplaats heeft u een prachtig uitzicht op de kloostergebouwen. Vischpoort De Vischpoort "hét beeldmerk van Elburg" hoort bij het museum. Deze voormalige dichte verdedigingstoren is aan het eind van de 16e eeuw in een poort veranderd. In de Vischpoort kunt u voorbeelden zien van de verdediging van de Middeleeuwse stad. Ook worden er soms andere exposities gehouden. Meer informatie klik hier voor de openingstijden Kazematten. De Kazematten behoren tot de oudste nog bestaande kanonkelders in Nederland. Zij maakten deel uit van de verdedigingswerken van het stadje Elburg en zijn evenals de Vischpoort gedurende de zomermaanden voor publiek toegankelijk. Meer informatie klik hier voor de openingstijden Muurhuisje. Tot slot hoort het muurhuisje in de Zuiderwalstraat, schuin tegenover de ingang van het museum, eveneens tot een van de locaties van het museum. Hier is te zien onder welke omstandigheden de armste Elburgers zo'n honderd jaar geleden leefden. Klik hier voor meer informatie over het muurhuisje. Klik hier voor de openingstijden.


Museum Elburg Een byzonder maexsel

 

Het Elburgse repertoire

Het museum vertelt over Elburg; maar wat is er precies te vertellen?

Welke verhalen en historische gebeurtenissen, gebouwen en personages hebben we tot onze beschikking om de stad mee te duiden? Hieronder een beknopt overzicht met in de vensters de verwijzing die we willen maken naar buiten.