Stadswandeling met gids


Een gids vertelt tijdens een wandeling door het museum en de stad over de geschiedenis van Elburg. Hoe is de stad ontstaan, hoe was de rechtspraak geregeld en wat betekenen bijv. de keitjesstoepen? Hierbij bezoeken de kinderen natuurlijk het museum maar ook de andere locaties van het museum. In het muurhuisje zien ze hoe een gezin rond 1900 leefde. Bij de kazematten en de Vischpoort gaat het over de verdediging van de stad Elburg. Het is ook mogelijk om de kerktoren te beklimmen.