Gouden toekomst voor Museum Elburg

‘Met de opening van een omvangrijke herinrichting in zes thema’s rondom de stad Elburg gaat dit prachtige museum een gouden toekomst tegemoet. En met het terugplaatsen van een vergulde windhaan op de nok van dit eeuwenoude kloostercomplex is dit perfect in beeld gebracht.’ Dat zei Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland bij de feestelijke opening van Museum Elburg op maandag 6 juni 2016.

 

Technisch medewerker Gerrit van Kolthoorn van het museum kreeg een seintje van de commissaris om met een hoogwerker omhoog te gaan om de vergulde haan op de daarvoor geïnstalleerde stang te plaatsen. Gerrit van Kolthoorn is degene die de herplaatsing van de windhaan heeft bedacht en de antieke windhaan heeft opgedoken. Er heeft ooit een windhaan op de kloosterkapel gestaan, zoals te zien is op een gravure uit 1654, maar deze haan is in de vorige eeuw verdwenen. Volgens een oude traditie werd in de vergulde bal onder de windhaan een handgeschreven document opgeborgen dat over honderd jaar - in 2116 – wordt onthuld.

 

De ‘zes van Elburg’

De opening van de herinrichting van het museum gebeurde in aanwezigheid van talrijke gasten en zes in historische kleding gehulde medewerkers van het museum. De ‘zes van Elburg’ beelden de zes thema’s uit waarin het museum nu is ingericht: De stadsarchitect  van Elburg Arent Thoe Boecop – Stad met een plan, een non die in het klooster woonde – Stad van geloof, een beul die doodsvonnissen voltrok –Stad met recht, een vissersvrouw – Stad aan het water, een stadsomroeper – Stad van bedrijvigheid en Stad van weldoeners, uitgebeeld door de Elburgse weldoenster mevrouw Maria Catharina Feith. Het fraaie zes eeuwen oude kloostercomplex is nu nieuw ingedeeld rond deze zes thema’s.

 

‘Een bysonder maexsel’

De Commissaris van Koning loofde de professionaliteit waarmee dit middeleeuws pand is omgetoverd tot één geheel waarin een grote diversiteit aan verhalen wordt verteld. De eerste plannen voor de herinrichting dateren al van tien jaar geleden, maar het duurde tot 2010 dat een bidboek kon worden gepresenteerd onder de naam `Elburg, een bysonder maexsel´. Een verwijzing naar de bijzondere compositie van de kleine vestingstad en naar het kloostercomplex. De betrekkelijk hoge kosten van deze ambitieuze herinrichting zijn gefinancierd met hulp van grote subsidiegevers zoals de provincie Gelderland, het VSB Fonds en de Gemeente Elburg, eigenaar van het gebouw en de collectie. De herinrichting is binnen budget en vrijwel binnen de gestelde tijd gerealiseerd.

Voor de stad Elburg betekent het nieuw ingerichte museum, dat ook als VVV kantoor dienst doet, een grote impuls voor het culturele toerisme op de Veluwe. Ook de Elburgse economie heeft volop geprofiteerd van de omvangrijke herinrichting. Veel plaatselijke bedrijven hebben meegewerkt aan de restauratie, inrichting en verfraaiing van het grootste museum in de historische vestingstad.

 

Museum Elburg is vanaf dinsdag 7 juni 2016 weer voor het publiek geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Informatie over bezoek, tentoonstellingen en toegankelijkheid is te vinden op de nieuwe website van het museum www.museumelburg.nl.