Goed jaar voor Museum Elburg

Museum Elburg heeft een succesvol museumjaar afgesloten. Het grootste museum van de Veluwse vestingstad kon 11.065 betalende bezoekers verwelkomen. Dat is een stijging van 6 percent ten opzichte van het jaar daarvoor. Als alle bezoekers aan het museumcomplex worden meegeteld, inclusief bezoekers aan Vestingval, lezingen en concerten in de kloosterkapel, komt het bezoekersaantal zelfs op 35.288, een plus van 7 percent ten opzichte

van 2014.

 

Directeur Anne-Marie van Hout is blij met deze aantallen: ‘Als je bedenkt dat we midden in een grote herinrichting zitten, dan zijn de cijfers gewoon goed te noemen. Vorig jaar is de hele kapel gerestaureerd, zijn de muren van de middeleeuwse kelder onderhanden genomen en zijn de meeste zalen nieuw ingedeeld. Tijdens de verbouwing was het museum gewoon open en bezoekers vondendat eigenlijk wel interessant.’

 

Een belangrijke taak voor Museum Elburg zijn educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs. In 2015 hebben 1.785 jongeren uit de regio een lesprogramma gevolgd. 54 klassen bezochten het museum en er zijn vier ‘Beleef het Klooster’ -dagen georganiseerd waarbij kinderen kunnen ontdekken hoe een kloosterzuster in het Agnietenconvent leefde.

 

Een flinke bijdrage in het aantal bezoekers leverde de Bijbelexpositie “Het boek der boeken” in de zomer van 2015. Onder de tentoongestelde zeldzame boeken behoorde de Delftse Bijbel, de oudste gedrukte Nederlandse Bijbel uit 1486. Ook konden bezoekers de eerste druk van de Statenvertaling van 1637 van dichtbij zien. In totaal waren er vorig jaar zes wisseltentoonstellingen.

 

Herinrichting

De omvangrijke operatie van de herinrichting zal naar verwachting eind maart worden afgerond. Het museum is dan ingedeeld rond zes thema’s: stad met recht, stad met een plan, stad van geloof, stad van weldoeners, stad vol bedrijvigheid en stad aan het water. De herinrichting is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van het VSB fonds en de provincie Gelderland.

 

Museum Elburg heeft een kleine staf professionals onder leiding van directeur Anne-Marie van Hout. Ook neemt het

museum de taken van de VVV Elburg voor haar rekening. De museumstaf wordt ondersteund door een groep van ruim 90 enthousiaste vrijwilligers. Door de herinrichting van het museum en de uitbreiding van de promotietaken is Museum Elburg nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name voor de functie van baliemedewerker, gids (voor museum en stad) en medewerker kloostertuin en educatiemedewerker voor vaste projecten.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0