Lezing  Vertaling van de Psalmen

Museum Elburg houdt dinsdag 8 september een lezing met het thema ‘Is vertalen van de psalmen nog steeds monnikenwerk?’ Vertaler Frans Croese uit Leusden en uitgever Rien Ipenburg geven deze lezing.


Het Boek der Psalmen is niet alleen een monument in de wereldliteratuur, maar vooral een heilig boek in de joodse en christelijke godsdienst. Mensen die verder van de bijbel afstaan, associëren de psalmen dikwijls met orgelspel en kerkelijke zang, maar in essentie zijn psalmen religieuze gedichten van duizenden jaren oud. Voor een vertaler van de psalmen bieden deze teksten veel uitdagingen. Kan het rijm en het ritme van het oude Hebreeuws in de vertaling behouden blijven? Komen andere oorspronkelijke poëtische elementen in het Nederlands wel tot hun recht? De spreker neemt bezoekers aan deze lezing mee in de boeiende afwegingen van een vertaler van het Bijbels Hebreeuws naar modern Nederlands.


De avond wordt gehouden in de refter (de huidige trouwzaal van het museum) en begint om 19.30 uur. De toegang is 5 euro. Voor vrienden van het museum geldt een toegangsprijs van 3,50 euro. Dat is inclusief een bezoek aan de Bijbelexpositie.


De lezing maakt deel uit van een aanvullende programma rondom de grote Bijbeltentoonstelling Het Boek der boeken–Nederlandse Bijbels door de eeuwen heen, die nog loopt tot 26 september. Na de lezing biedt het museum dan ook een exclusieve rondleiding over de tentoonstelling.