Lezing over Chagall en zijn tijd in Museum Elburg

Op dinsdag 25 april verzorgt drs. Jan Timmerman een lezing bij de expositie ‘De Mozes in Chagall’, die in Museum Elburg te zien is tot 9 september. De lezing vindt plaats in de Refter van Museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat). De lezing over Marc Chagall en zijn Russisch-Joodse achtergrond is de eerste van een tweeluik die drs. Timmerman zal verzorgen. De tweede lezing vindt plaats op dinsdag 9 mei.

 

Drs. Timmerman studeerde kunstgeschiedenis en geeft leiding aan de Stichting Hollandse Academie, die lezingen over kunst, cultuur en cultuurhistorie verzorgt in Nederland en het buitenland. Hij is een rasechte verteller en zal de context waarbinnen de werken van Chagall zijn ontstaan beeldend voor u kunnen beschrijven.

 

Marc Chagall wordt gezien als een van de belangrijkste schilders van de vorige eeuw. Zijn werk is uniek omdat hij zijn visie gaf op de joodse wereld waar hij uit voort kwam. Het was de Russische wereld van voor de Eerste Wereldoorlog, met de kleine joodse stadjes, de “shtetl”. In zijn werk komen de joodse motieven voortdurend terug, af en toe vermengd met christelijke symboliek.

Hij werkte in de shtetl, studeerde in het elegante St.Petersburg maar ook in het wervelende Parijs van Picasso. Terug in Rusland belandde hij midden in de Russische Revolutie. In de nieuwe Sovjet Unie bleek geen plaats voor hem. Via Berlijn weer naar Frankrijk, nu definitief. Maar in de Tweede Wereldoorlog moest hij vluchten naar New York waar hij met een kring vrienden de Jiddische taal onderhield. Een leven vol cultuurschokken, dwars door de geschiedenis van de 20ste eeuw. De hoogtepunten van zijn werk moesten na de oorlog nog komen, het plafond van de Opera in Parijs en de indrukwekkende ramen in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Zijn werk en zijn levensverhaal roepen emoties op. Chagall was een dichter met verf.

 

De zaal gaat open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7.50, voor leden van de Verenging Vrienden van Museum Elburg € 5,00. Kaartverkoop op de avond zelf aan de deur. Het is mogelijk na afloop van de lezing de tentoonstelling te bekijken.

 

OVER  LEVEN | Werken van Tineke Smith in de Vischpoort | 22 04 2017 | 09 09 2017

 

Dit seizoen exposeert Tineke Smit ( 1948) in de Vischpoort. In het werk van Tineke Smith staan de natuur, het aardse, natuurlijke kleuren, beweging en het leven centraal. Ze maakt schilderijen en installaties. De thema’s voor haar werk haalt ze veelal uit Bijbelse vertellingen en tradities, maar ook uit mythologie.

 

Kenmerkend voor het werk van Smith is het combineren van verschillende materialen, zoals rubber, glas, hout, staal en gelatine. Vaak worden materialen hergebruikt, wat verwijst naar de kringloop van het leven. Haar werk is minimalistisch en subtiel, maar geeft toch een monumentale indruk doordat de sculpturen een relatie aangaan met de ruimte waarin ze staan.

 

De Vischpoort is één van de bij-locaties van Museum Elburg. De openingstijden van de Vischpoort wijken af van de openingstijden van Museum Elburg.    

 

Wilt u het werk van Tineke Smith buiten deze uren bezoeken, maak dan een afspraak voor een groep van 10 personen of meer.

 

meer lezen 0 commentaren

HOMO LUDENS, de spelende mens | Werken van Else Ringnalda | 01-03-2017 / 28-10-2017

HOMO LUDENS, de spelende mens

Werken van Else Ringnalda in de Kloostertuin

Else Ringnalda (1958) exposeert in de Kloostertuin van Museum Elburg. Zij maakt bronzen beelden. Haar inspiratie put zij uit fantasieën over een utopische samenleving bevolkt door de Homo ludens, de spelende mens. De cultuurhistoricus Johan Huizinga introduceerde in 1938 het begrip Homo ludens. Hij beschrijft hoe door de industrialisatie mensen meer vrije tijd krijgen en hoe zij die tijd invullen. De mens die voortdurend moest werken om te bestaan, kan nu ook spelen.

 

De Homo ludens van Else Ringnalda zijn mensen die hun talenten ontdekken en ontwikkelen, die ruimte bieden en bewondering hebben voor individuele verschillen. Er is geen plaats voor jaloezie of verveling. Mensen met een onafhankelijke geest die de tijd levend maken in plaats van haar te doden. Vanuit die overtuiging ontstaan haar beelden van gelijkwaardige mensen. Niet alleen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw maar tussen alle mensen: homo/moslim, zwart/wit en ga zo maar door.

 

De vorm van de beelden van Else Ringnalda ontstaat na manipuleren van de werkelijkheid bijvoorbeeld door het verlengen van ledematen of verbreden van schouders en het weglaten van details. De figuren zijn introvert, zonder suggestie van beweging of eenduidige expressie. Ze lijken verzonken in hun spel.

 

De Kloostertuin is dinsdag tot en met zaterdag open tussen 10.00 en 17.30 uur. De ingang van de tuin vindt u in de Zuiderwalstraat.

Kijk voor meer informatie op www.museumelburg.nl

meer lezen 0 commentaren

Tentoonstelling 'De klokken van Chagall'

Chagall Research Centre Wuyt presenteert op woensdag 8 februari 2017, in Museum Meermanno te Den Haag, het boek ‘De klokken van Chagall – na zestig jaren’. Er verschijnt ook een luxe uitgave (oplage 40 stuks) met daarin een origineel Kwadraatblad uit 1956 dat een litho van Marc Chagall (1887 – 1985) bevat. De boekpresentatie is tevens het startschot voor de gelijknamige reizende expositie.

 

Al Chagall’s litho’s van na zijn terugkeer aan het einde van WOII uit de Verenigde Staten zijn gedrukt in Parijs. Hierop bestaat één uitzondering: litho M.112 uit 1956, gedrukt bij steendrukkerij de Jong & Co in Hilversum en verschenen in het kwadraatblad “De Klokken van Chagall” van de hand van Bernard Majorick (pseudoniem van B.J. Beljon). De uitgave van de kwadraatbladen is een initiatief van Pieter Brattinga.

 

De reeks kwadraatbladen (1955 – 1974) is tot op de dag van vandaag zeer geliefd en er is nog veel bewondering voor de uitmuntende techniek en originele onderwerpen van de Kwadraatbladen. Met het zevende Kwadraatblad ‘De klokken van Chagall’ worden in 1957 de bladen definitief op de kaart gezet. Elk Kwadraatblad kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het verhaal rond “De Klokken van Chagall” is illustratief voor het idealisme en het enthousiasme van Brattinga en zijn medewerkers.

 

Het nieuwe boek

“De klokken van Chagall - na zestig jaren” bestaat uit het oorspronkelijke essay “De Klokken van Chagall” van Joop Beljon (1922 –2002). Ook bevat het boek een artikel van Annette Brattinga over de reis van Brattinga, Beljon en Van der Elsken naar Chagall in Frankrijk in 1956. Het Research Centre verzorgt artikelen over de Kwadraatbladen in het algemeen en over een “Terugblik na zestig jaren” over het gebruik van de klok (en het begrip ‘tijd’) in het werk van Chagall.

 

Reizende expositie

Na de boekpresentatie in Museum Meermanno op 8 februari 2017 wordt de reeks exposities op 1 maart geopend in Museum Elburg. Er wordt voornamelijk grafisch werk van Chagall en materiaal over de Kwadraatbladen getoond. Op dinsdag 14 maart houdt Pieter Zuidema een lezing over de 'Klokken van Chagall'.

 

Kijk voor meer informatie op www.chagall.nl

0 commentaren

Lezing 'De Mozes in Chagall' di. 11 april 2017

Op dinsdag 11 april verzorgt drs. Pieter Zuidema een lezing bij de expositie ‘De Mozes in Chagall’, die in Museum Elburg te zien is tot 9 september 2017. De lezing vindt plaats in de Refter van Museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat). Drs. Zuidema is hoofd van het Chagall Research Centre Wuyt en samensteller van de tentoonstelling.

 

Drs. Zuidema zal tijdens deze lezing ingaan op de grote verbintenis tussen Marc Chagall (1887 – 1985) met het leven van Mozes. Deze verbintenis komt tot uitdrukking in een heel aantal originele litho’s en etsen, die nu in Museum Elburg zijn te zien. Zuidema laat zien dat zowel het leven van Marc Chagall als dat van de Bijbelse Mozes zijn in te delen in drie periodes. In iedere periode spelen andere thema’s een rol in het werk van Chagall, maar ook andere technieken.

 

Drie periodes in het leven van Chagall

De eerste (ruim) dertig jaren was Chagall de leergierige idealist, de tweede dertig jaren wilde hij zich allereerst grote bekendheid als ‘gevierd kunstenaar’ verwerven. De zorgen om de holocaust en Chagalls vlucht voor de nazi’s naar Amerika in 1941 maakten dat hij besefte dat hij iets met zijn kunstenaarschap moest doen om de wereldvrede een stapje dichterbij te brengen. De laatste dertig jaren van zijn leven heeft hij zijn kunstenaarschap hier volledig aan gewijd.

 

Drs. Zuidema laat zien hoe de levensinstelling van Chagall invloed had op de technieken die hij toepaste in zijn werk. Chagall vond het vooral belangrijk dat veel mensen kennis konden maken met zijn werk en bleef zijn hele leven nieuwe technieken leren om zijn werk voor iedereen toegankelijk te maken.

 

De zaal gaat open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7.50, voor leden van de Verenging Vrienden van Museum Elburg € 5,00. Kaartverkoop bij de balie van Museum Elburg of op de avond zelf aan de deur.

 

Lezing 'De Klokken van Chagall' di 14 maart 2017

Op dinsdag 14 maart houdt drs. Pieter Zuidema, hoofd van het Chagall Research Centre Wuyt, een lezing over het voorkomen van (staart)klokken op het werk van kunstenaar Marc Chagall. De lezing vindt plaats in de Refter van Museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat) en hoort bij de reizende expositie “De Klokken van Chagall” die tot 8 april te zien is in Museum Elburg.

 

Tussen 1955 en 1974 wordt door steendrukkerij de Jong & Co uit Hilversum een serie ‘Kwadraatbladen’ uitgegeven. Met het zevende Kwadraatblad ‘De klokken van Chagall’ worden in 1957 de bladen definitief op de kaart gezet. Het verhaal rond “De Klokken van Chagall” is illustratief voor het idealisme en het enthousiasme van eindredacteur Pieter Brattinga en zijn medewerkers.  

 

“De Klokken van Chagall” is een essay geschreven door Joop Beljon, hij wilde zijn essay graag laten illustreren door de kunstenaar zelf. Brattinga regelde een bezoek aan Chagall. Na enkele dagen was Chagall klaar met de klokken litho. Deze litho is erg bijzonder omdat het de enige lithografie is van Chagall die niet is gedrukt door Charles Sorlier bij de Mourlot drukkerij in Frankrijk.

 

Tijdens zijn lezing zal drs. Pieter Zuidema aandacht besteden aan het Kwadraatblad uit 1957 en aan het recent verschenen boekje "De klokken van Chagall - na zestig jaren"; een eerbetoon aan zowel Brattinga als Chagall. De kern van zijn verhaal betreft een 21e-eeuwse kijk op het gebruik van de staartklokken in Chagalls kunstwerken. Drs. Pieter Zuidema bespreekt hoe de staartklokken van Chagall alles te maken hebben met ons denken over de tijd, gevoed door de beleving ervan en de ideeën die in het Europese gedachtengoed liggen opgeslagen.

 

De zaal gaat open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7.50, voor leden van de Verenging Vrienden van Museum Elburg € 5,00. Kaartverkoop bij de balie van Museum Elburg of op de avond zelf aan de deur.