Tentoonstelling 'De klokken van Chagall'

Chagall Research Centre Wuyt presenteert op woensdag 8 februari 2017, in Museum Meermanno te Den Haag, het boek ‘De klokken van Chagall – na zestig jaren’. Er verschijnt ook een luxe uitgave (oplage 40 stuks) met daarin een origineel Kwadraatblad uit 1956 dat een litho van Marc Chagall (1887 – 1985) bevat. De boekpresentatie is tevens het startschot voor de gelijknamige reizende expositie.

 

Al Chagall’s litho’s van na zijn terugkeer aan het einde van WOII uit de Verenigde Staten zijn gedrukt in Parijs. Hierop bestaat één uitzondering: litho M.112 uit 1956, gedrukt bij steendrukkerij de Jong & Co in Hilversum en verschenen in het kwadraatblad “De Klokken van Chagall” van de hand van Bernard Majorick (pseudoniem van B.J. Beljon). De uitgave van de kwadraatbladen is een initiatief van Pieter Brattinga.

 

De reeks kwadraatbladen (1955 – 1974) is tot op de dag van vandaag zeer geliefd en er is nog veel bewondering voor de uitmuntende techniek en originele onderwerpen van de Kwadraatbladen. Met het zevende Kwadraatblad ‘De klokken van Chagall’ worden in 1957 de bladen definitief op de kaart gezet. Elk Kwadraatblad kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het verhaal rond “De Klokken van Chagall” is illustratief voor het idealisme en het enthousiasme van Brattinga en zijn medewerkers.

 

Het nieuwe boek

“De klokken van Chagall - na zestig jaren” bestaat uit het oorspronkelijke essay “De Klokken van Chagall” van Joop Beljon (1922 –2002). Ook bevat het boek een artikel van Annette Brattinga over de reis van Brattinga, Beljon en Van der Elsken naar Chagall in Frankrijk in 1956. Het Research Centre verzorgt artikelen over de Kwadraatbladen in het algemeen en over een “Terugblik na zestig jaren” over het gebruik van de klok (en het begrip ‘tijd’) in het werk van Chagall.

 

Reizende expositie

Na de boekpresentatie in Museum Meermanno op 8 februari 2017 wordt de reeks exposities op 1 maart geopend in Museum Elburg. Er wordt voornamelijk grafisch werk van Chagall en materiaal over de Kwadraatbladen getoond. Op dinsdag 14 maart houdt Pieter Zuidema een lezing over de 'Klokken van Chagall'.

 

Kijk voor meer informatie op www.chagall.nl

0 commentaren

Lezing 'De Mozes in Chagall' di. 11 april 2017

Op dinsdag 11 april verzorgt drs. Pieter Zuidema een lezing bij de expositie ‘De Mozes in Chagall’, die in Museum Elburg te zien is tot 9 september 2017. De lezing vindt plaats in de Refter van Museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat). Drs. Zuidema is hoofd van het Chagall Research Centre Wuyt en samensteller van de tentoonstelling.

 

Drs. Zuidema zal tijdens deze lezing ingaan op de grote verbintenis tussen Marc Chagall (1887 – 1985) met het leven van Mozes. Deze verbintenis komt tot uitdrukking in een heel aantal originele litho’s en etsen, die nu in Museum Elburg zijn te zien. Zuidema laat zien dat zowel het leven van Marc Chagall als dat van de Bijbelse Mozes zijn in te delen in drie periodes. In iedere periode spelen andere thema’s een rol in het werk van Chagall, maar ook andere technieken.

 

Drie periodes in het leven van Chagall

De eerste (ruim) dertig jaren was Chagall de leergierige idealist, de tweede dertig jaren wilde hij zich allereerst grote bekendheid als ‘gevierd kunstenaar’ verwerven. De zorgen om de holocaust en Chagalls vlucht voor de nazi’s naar Amerika in 1941 maakten dat hij besefte dat hij iets met zijn kunstenaarschap moest doen om de wereldvrede een stapje dichterbij te brengen. De laatste dertig jaren van zijn leven heeft hij zijn kunstenaarschap hier volledig aan gewijd.

 

Drs. Zuidema laat zien hoe de levensinstelling van Chagall invloed had op de technieken die hij toepaste in zijn werk. Chagall vond het vooral belangrijk dat veel mensen kennis konden maken met zijn werk en bleef zijn hele leven nieuwe technieken leren om zijn werk voor iedereen toegankelijk te maken.

 

De zaal gaat open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7.50, voor leden van de Verenging Vrienden van Museum Elburg € 5,00. Kaartverkoop bij de balie van Museum Elburg of op de avond zelf aan de deur.

 

Lezing 'De Klokken van Chagall' di 14 maart 2017

Op dinsdag 14 maart houdt drs. Pieter Zuidema, hoofd van het Chagall Research Centre Wuyt, een lezing over het voorkomen van (staart)klokken op het werk van kunstenaar Marc Chagall. De lezing vindt plaats in de Refter van Museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat) en hoort bij de reizende expositie “De Klokken van Chagall” die tot 8 april te zien is in Museum Elburg.

 

Tussen 1955 en 1974 wordt door steendrukkerij de Jong & Co uit Hilversum een serie ‘Kwadraatbladen’ uitgegeven. Met het zevende Kwadraatblad ‘De klokken van Chagall’ worden in 1957 de bladen definitief op de kaart gezet. Het verhaal rond “De Klokken van Chagall” is illustratief voor het idealisme en het enthousiasme van eindredacteur Pieter Brattinga en zijn medewerkers.  

 

“De Klokken van Chagall” is een essay geschreven door Joop Beljon, hij wilde zijn essay graag laten illustreren door de kunstenaar zelf. Brattinga regelde een bezoek aan Chagall. Na enkele dagen was Chagall klaar met de klokken litho. Deze litho is erg bijzonder omdat het de enige lithografie is van Chagall die niet is gedrukt door Charles Sorlier bij de Mourlot drukkerij in Frankrijk.

 

Tijdens zijn lezing zal drs. Pieter Zuidema aandacht besteden aan het Kwadraatblad uit 1957 en aan het recent verschenen boekje "De klokken van Chagall - na zestig jaren"; een eerbetoon aan zowel Brattinga als Chagall. De kern van zijn verhaal betreft een 21e-eeuwse kijk op het gebruik van de staartklokken in Chagalls kunstwerken. Drs. Pieter Zuidema bespreekt hoe de staartklokken van Chagall alles te maken hebben met ons denken over de tijd, gevoed door de beleving ervan en de ideeën die in het Europese gedachtengoed liggen opgeslagen.

 

De zaal gaat open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7.50, voor leden van de Verenging Vrienden van Museum Elburg € 5,00. Kaartverkoop bij de balie van Museum Elburg of op de avond zelf aan de deur.

De Mozes in Chagall – Expositie van grafisch werk van Marc Chagall

De tentoonstelling ‘De Mozes in Chagall’ is vanaf 1 maart 2017 te bezichtigen in Museum Elburg. Er wordt grafisch werk van Marc Chagall (1887 – 1985) getoond waaruit zijn grote verbintenis met het leven van Mozes blijkt. De originele litho’s, etsen en houtsnede komen uit de Collectie Wuyt. Het museum organiseert rondleidingen, lezingen en andere activiteiten

 

Marc Chagall behoort tot de grootste beeldende kunstenaars van de twintigste eeuw. Zelf had hij er geen moeite mee zich te scharen onder de grootste westerse kunstenaars aller tijden. Zijn kleurgebruik is fabelachtig en nauw verbonden met de betekenis die wij, vaak onbewust, toekennen aan de vele kleuren en kleurcombinaties. Ook zijn beeldtaal probeert hij te puren uit de gemeenschappelijke, diepere lagen van associaties in westerse mensen. Die beelden en kleuren spreken daarom breed aan en zijn niet voorbehouden aan een selecte groep van kunstliefhebbers en -kenners.

 

Drie periodes in het leven van Chagall

De eerste (ruim) dertig jaren was Chagall de leergierige idealist, de tweede dertig jaren wil hij zich allereerst grote bekendheid als ‘gevierd kunstenaar’ verwerven. Hij laat zich door iedereen met ‘Maître’ aanspreken en zorgt voor een financieel onbekommerd bestaan. De bekommernissen om de holocaust en Chagalls vlucht voor de nazi’s naar Amerika in 1941 doen in hem het besef groeien dat hij iets met zijn kunstenaarschap moet doen om de wereldvrede een stapje dichterbij te brengen. 

De laatste dertig jaren van zijn leven zal hij zijn kunstenaarschap hier volledig aan wijden. Niet meer als de gedreven jonge idealist, maar als zoeker naar die vrede en als bieder van steun aan initiatieven van anderen die ook naar die vrede haken. Om zijn kleuren bij een breed publiek te brengen maakt hij gebruik van de techniek van de pochoir, de collotype en andere speciale druktechnieken. Chagall leert zich (op 65-jarige leeftijd) de kleurenlitho techniek aan, waarmee een waterval aan meer dan duizend werken onafgebroken door suist tot in zijn laatste levensjaren. In deze tijd zal hij ook een serie van 24 kleuren houtsneden maken voor de uitgave van een veertigtal gedichten van hem. Deze houtsneden zijn tot op de dag van vandaag niet geëvenaard. In de expositie ziet u hoe Chagall zijn eigen leven vergelijkt met dat van de Bijbelse Mozes. De expositie omvat o.a. de complete Hadassah-serie, een aantal grote affiches, de beroemde Mozes-(litho)serie uit 1956, twee Mozes-etsen uit de Vollard-Bijbelserie, een aantal andere Mozes-werken en een aantal hier aan gelieerde portretten en litho’s.

 

De Klokken van Chagall

Tot en met 8 april is de reizende expositie “De klokken van Chagall - Na 60 jaren” onderdeel van de tentoonstelling. Dit is een presentatie rondom het verschijnen van het gelijknamige boekje en uitgifte van een luxe-editie, waarin een origineel Kwadraatblad nr. 7 uit 1956 is opgenomen. Deze bevat een bijzondere litho, namelijk de enige litho van Chagall die niet in Frankrijk is gedrukt maar in Nederland.

 

Activiteiten

Er worden diverse mogelijkheden geboden om deel te nemen aan een rondleiding en u kunt zich inschrijven voor verschillende lezingen. Momenteel zijn de volgende data al bekend: Op dinsdag 14 maart 2017 de lezing ‘De klokken van Chagall’ en dinsdag 11 april 2017 de lezing ‘De Mozes in Chagall’, beide gehouden door drs. Pieter Zuidema, hoofd van Chagall Research Centre Wuyt. 

Koor " Ensemble Sonus Vita" en blokfluit in de Kloosterkapel Elburg

zaterdag 4 maart 2017, 16:00 tot 17:00

meer lezen