Willem van Norel


Willem van Norel – historicus

 

Willem van Norel (1956) wordt door velen vaak gezien als het gezicht en de drijvende kracht van de Elburger oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. Hij is inmiddels 34 jaar bestuurslid (vice-voorzitter) van deze vereniging. Als voorzitter van de werkgroep Publicaties is Van Norel verantwoordelijk voor de tijdschriften en boeken, die met grote regelmaat verschijnen. Willem is gespecialiseerd in de visserijgeschiedenis van Elburg. In 1983 debuteerde hij met het boek ’t Is Blak. Opkomst, bloei en ondergang van de visserij te Elburg, gevolgd door de uitgave Vissers van Elburg (1985). In 1999 verscheen zijn levenswerk 'Historie van de Elburger vissersvloot', waarin hij de geschiedenis van alle EB-vissersvaartuigen (gecombineerd met de levensverhalen van de vissers) heeft gedocumenteerd. Een ander levenswerk betreft de geschiedenis van de Joodse gemeenschap: Joods leven in Elburg (432 pagina’s). Dit naslagwerk verscheen in oktober 2014.

 

Willem van Norel is in het dagelijks leven docent geschiedenis aan het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg. Daar geeft hij les in de bovenbouw van het HAVO en het VWO. In 2011 kreeg Van Norel uit handen van de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, de Prins Bernhard Cultuurprijs van de provincie Gelderland uitgereikt.