Susterenkoor

Het Susterenkoor St Agnes is in september 2012 opgericht. De liederen die ingestudeerd worden sluiten aan bij de sfeer van de kapel van Museum Elburg. De kapel maakt deel uit van het Agnietenklooster, waar tussen 1425 tot 1592 een zusterorde leefde. De susters van het koor zijn gekleed in gewaden/ habijten naar het voorbeeld van de grauwe susters uit de middeleeuwen.

 


Foto Studio Lusin
Foto Studio Lusin

Susterenkoor zoekt susters

“Parelend klimmen de stemmen van het susterenkoor St.-Agnes uit Elburg in de kloosterkapel van Museum Elburg omhoog. Het klinkt zoals het eeuwen geleden moet zijn geweest toen er een écht susterenkoor bestond in het hier gevestigde Agnietenklooster.” Dat schreef De Telegraaf  op zaterdag 4 februari 2017 in een twee pagina groot artikel met foto van het concert van zaterdag 21 januari.

 

Met dit concert heeft het koor onder leiding van dirigent Grietje Roozeboom een drukke periode afgesloten. Helaas zijn na dit concert enkele susters gestopt en daarom is het susterenkoor dringend op zoek naar nieuwe susters die in de prachtige kapel willen zingen.

 

Een alt, een mezzosopraan en een sopraan kunnen geplaatst worden. Het koor begint dit voorjaar aan een nieuw repertoire voor een concert op 18 november met als thema “herfst”.  Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de dirigent via een e-mail: grietje.orgel@gmail.com.

 

Het susterenkoor St.-Agnes werd opgericht in 2012 en is vernoemd naar St.-Agnes, de dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster. Het koor treedt op in de museumkapel.