Susterenkoor

Het Susterenkoor St Agnes is in september 2012 opgericht. De liederen die ingestudeerd worden sluiten aan bij de sfeer van de kapel van Museum Elburg. De kapel maakt deel uit van het Agnietenklooster, waar tussen 1425 tot 1592 een zusterorde leefde. De susters van het koor zijn gekleed in gewaden/ habijten naar het voorbeeld van de grauwe susters uit de middeleeuwen.

 

Susterenkoor zingt oude liederen met moderne betekenis

Concertposter susterenkoor St.-Agnes | Foto: Lusine Grigoryan
Concertposter susterenkoor St.-Agnes | Foto: Lusine Grigoryan

Het susterenkoor St.-Agnes begint de advent op zaterdag 1 december 2018 om 16.00 uur met een concert in de kapel van Museum Elburg. Voor dit bijzondere concert worden 15 liederen uitgevoerd waarvan enkele in canon gezongen, terwijl andere liederen  in het Gregoriaans ten gehore worden gebracht. Een paar keer zal er een samenzang van een bekend Adventslied zijn.

 

Het concert begint met de canon ‘Nu sijt wellekome’ en eindigt met een werk van de 16e eeuwse componist Heinrich Grimm “ der Tag, der ist so freudenreich”

 

Het susterenkoor St.-Agnes wil met dit concert het begin van de advent inluiden. De advent is de besloten tijd van voorbereiding voor het kerstfeest en de liederen leggen hierin een bijzondere betekenis. Dirigent Grietje Roozeboom zegt dat de oude liedteksten actuele vragen over recht en vrede voor het voetlicht brengen. “Het is een bijzondere gedachte dat de susteren in dit oude klooster zich hier vroeger al mee bezig hielden. De eeuwenoude melodieën klinken ook nog eens prachtig in de mooie Elburgse kapel. Het is voor ons koor een genot en een voorrecht om hier op te treden.” Siemone Middel zal een aantal werken begeleiden op orgel.

 

Het adventsconcertconcert van het susterenkoor St.-Agnes begint op zaterdag 1 december om 16.00 uur. De entree bedraagt € 10,00, dat is inclusief thee en koffie. De kapel is geopend vanaf 15.30 uur. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar aan de kassa van Museum Elburg. Het susterenkoor St.-Agnes werd opgericht in 2012 en is vernoemd naar St.-Agnes, de dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster.

0 Berichten


Foto Studio Lusin
Foto Studio Lusin

Susterenkoor zoekt susters

“Parelend klimmen de stemmen van het susterenkoor St.-Agnes uit Elburg in de kloosterkapel van Museum Elburg omhoog. Het klinkt zoals het eeuwen geleden moet zijn geweest toen er een écht susterenkoor bestond in het hier gevestigde Agnietenklooster.” Dat schreef De Telegraaf  op zaterdag 4 februari 2017 in een twee pagina groot artikel met foto van het concert van zaterdag 21 januari.

 

Met dit concert heeft het koor onder leiding van dirigent Grietje Roozeboom een drukke periode afgesloten. Helaas zijn na dit concert enkele susters gestopt en daarom is het susterenkoor dringend op zoek naar nieuwe susters die in de prachtige kapel willen zingen.

 

Een alt, een mezzosopraan en een sopraan kunnen geplaatst worden. Het koor begint dit voorjaar aan een nieuw repertoire voor een concert op 18 november met als thema “herfst”.  Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de dirigent via een e-mail: grietje.orgel@gmail.com.

 

Het susterenkoor St.-Agnes werd opgericht in 2012 en is vernoemd naar St.-Agnes, de dertienjarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster. Het koor treedt op in de museumkapel.