Museum Elburg genomineerd voor Gelderse Pauwenveer van het Prins Bernhard Cultuurfonds


Inmiddels heeft de feestelijke uitreiking plaatsgevonden in de Heerlijckheijd te Ermelo op vrijdag 9 november 2018. Museum Elburg heeft een eervolle tweede prijs mogen ontvangen uit handen van de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

 

Drie nominaties voor Gelderse Pauwenveer van het Cultuurfonds Gelderland

 

Arnhem, 12 juni 2018. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft drie musea genomineerd voor de Gelderse Pauwenveer 2018: het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten, het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg en  Museum Elburg.

De hoofdprijs bestaat uit een bedrag  van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen, de overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 5.000.  De commissaris van de Koning C.G.A. Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de prijzen op 9 november 2018 uit, in Kasteel Staverden (gemeente Ermelo).

 

De Gelderse Pauwenveer

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een klein museum dat op een voorbeeld stellende manier kansen en bedreigingen aangaat, met de tijd mee verandert, aandacht heeft voor publieksbegeleiding, activiteiten ontplooit die aansluiten bij de actualiteit en eigenzinnigheid toont. De prijs is in 2005 ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

 

De genomineerde musea

-       Het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. www.nationaalonderduikmuseum.nl

-       Het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg is hét weeshuismuseum van Nederland, een museum voor alle leeftijden, waar bezoekers op prikkelende wijze kennismaken met het leven in het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland, dat van 1560 tot 1952 meer dan 700 (half)wezen opving. www.weeshuismuseum.nl

-       Museum Elburg is gevestigd in het 15e eeuwse Agnietenconvent. Het museum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van Elburg en haar omgeving. Belangrijke deelcollecties zijn stadsverdediging, rechtspraak, J.H. van Kinsbergen, zilver en visserij. www.museumelburg.nl

 

De criteria zijn door de jury verdeeld in basis- en specifieke criteria. Zaken waaraan de jury groot belang hecht zijn onder meer: het museum gaat op een voorbeeld stellende manier kansen en bedreigingen aan, het museum verandert mee met de tijd, er is aandacht voor diverse manieren van publieksbegeleiding, de activiteiten sluiten aan bij de actualiteit en het museum heeft eigenzinnigheid, lef en/of ambitie.

De longlist van kleine musea waaruit de selectie is gemaakt had als criterium dat er maximaal drie betaalde krachten (3 fte) in dienst zijn. Vrijwilligersmusea vallen uiteraard ook binnen dat criterium.

 

Werkwijze: Van de drie genomineerde musea wordt een film gemaakt die op de dag van de uitreiking wordt vertoond, waarna bekend wordt gemaakt aan welk genomineerd museum de Gelderse Pauwenveer wordt toegekend.

 

De jury van de Gelderse Pauwenveer 2018 bestaat uit Liesbeth Tonckens van Erfgoed Gelderland, historicus Jan Vedder, de bestuursleden Leo Adriaanse van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Elsbeth Rozenboom van Cultuurmij Oost (voorzitter), en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

 

Achtergrond: Tussen 1400 en 1474 werden op landgoed Staverden witte pauwen gehouden. De witte veren werden als versiering gebruikt op de helm van de hertog van Gelre. De oude traditie van het houden van witte pauwen werd door de familie s' Jacob in ere hersteld. Ook nu zijn er nog steeds witte pauwen op Staverden te vinden.

 

Geldersch Landschap en Kasteelen schenkt de veren nu van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. In 2005 ontving de commissaris bij zijn aantreden witte pauwenveren. Hij zei daarbij dat hij deze later wilde uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Gelderland.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Els van Andel (woensdag, 13 juni 2018 19:11)

  Super goed!!! En nu maar hopen op de eerste prijs!!!

 • #2

  Rietveld (woensdag, 10 oktober 2018 19:28)

  natuurlijk verdient het Weeshuis van Culemborg deze veer! "Door zijn inzet, vernieuwing, meedenken en op niveau van kinderen, de historie van het wees-zijn door de eeuwen heen te vertellen".

 • #3

  Stichting Museum Elburg (zaterdag, 13 oktober 2018 13:48)

  Helemaal mee eens! Alle genomineerden verdienen de Pauwenveer.