· 

Restauratie middeleeuwse kelder 

Op 15 oktober 2015 start in Museum Elburg een grondige restauratie van de middeleeuwse kelder. Medewerkers van bouwbedrijf Pruis uit Elburg verwijderen de stuclaag van het plafond. Heel voorzichtig, om de monumentale middeleeuwse stenen die er onder zitten niet te beschadigen. Deze werkzaamheden zijn hard nodig omdat in de afgelopen periode vochtproblemen zijn ontstaan in de kelder. Daardoor kwamen er steeds meer lagen verf en stucwerk los van het plafond en was de zaal niet meer geschikt voor museaal gebruik. Met de restauratie zal naar verwachting ongeveer  vier weken gemoeid zijn, maar daarna kan de kelder er weer jaren tegenaan.

Stad met een plan
En dat is maar goed ook, want in het museum wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de vaste opstelling. Zo zal de museumkelder na de restauratie volledig opnieuw worden ingericht en van nieuwe verlichting worden voorzien. Vanaf 1 januari kunnen bezoekers er terecht voor het thema ’Stad met een plan’, een van de onderdelen van de Collectie Elburg. Aan de hand van een grote maquette van de vestingstad en diverse objecten die in nieuwe vitrines gepresenteerd worden, zal het ontstaan van het vestingstadje goed te zien zijn. Een nieuwe digitale presentatie die te zien is op een multitouchtafel, gaat zelfs nóg verder terug in de tijd. In deze presentatie staat het Ludgeruskerkje centraal waarvan nu alleen de fundamenten nog zichtbaar zijn net buiten de stad, aan de oever van het Veluwemeer richting Doornspijk


De kelder
De museumkelder bevindt zich in het pand Jufferenstraat 8. Aan de gevel van dit pand - waarin zich nu de entree van het museum bevindt - is tegenwoordig niet meer goed te zien dat het eens onderdeel was van een groot kloostercomplex, het laat-middeleeuwse Agnietenconvent. In die tijd bevonden zich hier de woningen voor de communalen, de zusters die wel volgens de Regel van de Derde Orde van Franciscus leefden, maar er voor hadden gekozen geen kloostergelofte af te leggen. Ook de ouden van dagen die door de zusters werden verzorgd, woonden in dit pand. De kelder werd in die tijd zowel als keuken als opslagplaats gebruikt. In later eeuwen heeft de kelder meerdere functies gehad. Volgens de overlevering is hij begin 20ste eeuw ook als stal in gebruik geweest. 


Herinrichting
De herinrichting is een grootschalig project om Museum Elburg in te delen in 6 thema’s die het verhaal van de stad Elburg en omgeving  vertellen. Hieronder vallen Stad van geloof, Stad met een plan, Stad van weldoeners, Stad aan het water, Stad vol bedrijvigheid en Stad met recht. Aan de laatste fasen van de herinrichting wordt nu hard gewerkt, de oplevering is gepland eind december. De herinrichting is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de Provincie Gelderland.

Reactie schrijven

Commentaren: 0